Info & lovstof


Paideia drives efter Servicelovens § 66 stk.1,nr. 5. Opholdsstedet er organiseret som en fond med en bestyrelse bestående af fem personer med faglige kompetencer til at varetage bestyrelsesarbejdet.

For at sikre at vi gør det, der virker for vores børn og unge, arbejder vi målrettet med handlingsplaner og dokumentation. Visitation af et barn foregår i tæt samarbejde mellem anbringende kommune og daglig leder på Paideia. Når et barn er blevet visiteret til Paideia, arrangeres relevante møder og besøg og individuelle indflytningsaftaler laves efter barnets og familiens behov. Vi ønsker tæt samarbejde med de anbringende kommuners sagsbehandlere, og tilstræber et højt informationsniveau. Vi udarbejder halvårlige statusrapporter som sendes til sagsbehandlere og – efter aftale – til forældrene.

Vi samarbejder med Tilsynscenter Syd som godkendende og tilsynsførende center. Vi har en høj grad af åbenhed og et godt samarbejde. Tilsynsrapporter forelægges bestyrelsen.

Der er nedsat en lokalbestyrelse med repræsentanter fra lokalområdet og organisationen LIVSVÆRK. Organisationen der også er regnskabsfører for opholdsstedet.

Janne Ortved Melcher (formand)

Michala Jørgensen

Rikke G. Eriksen

John E. Hansen

Jan Nielsen