Hvem er vi?


Når man som barn eller ung bor på Paideia, har man kontinuerlig kontakt med engagerede og rummelige voksne. Medarbejdergruppen er sammensat af mennesker med stærke faglige og personlige kompetencer. Hvert barn er tilknyttet et team bestående af tre voksne, der sparrer om barnets udvikling, og hvordan det går med opfyldelse af de individuelle mål.

Foruden én daglig leder har Paideia en psykolog på deltid, fuldtidsansatte og deltidsansatte pædagoer. Desuden er der tilknyttet et antal vikarer til stedet. Der foregår løbende supervision og undervisning af personalet, ligesom vi arbejder seriøst med handlingsplaner og effektmåling, sådan så vi kan evaluere og dokumentere den udvikling, vores børn og unge opnår. Vi vægter en ligelig kønsfordeling højt og sætter pris på individuelle ressourcer og kompetencer, samtidig med vi trækker på samme hammel.

Oversigt over medarbejdere på Paideia pr. 24.06.2019

 • Sharon Rasmussen, leder
 • Malene Sundorph, psykolog
 • Mariane Mathiasen, pædagog
 • Kevin Enager, pædagog
 • Maiken Storm, pædagog
 • Susanne Vilsøe, pædagog
 • Bo Schäffer, pædagog
 • Trine Schøn, pædagog
 • Maja Alsted, pædagog
 • Morten Sørensen, pædagog
 • Ronni Skrøder Jakobsen, pædagog
Herudover er der ansat tilkaldevikarer.