Målgruppe


Opholdsstedet Paideia stuen

Målgruppen på Paideia er børn og unge med særlige behov i alderen fra 4-18 år. Vi har mulighed for og erfaring med at have søskende boende, og i tilfælde af søskendeflokke er vi godkendt til at tage børn fra 2 år.

 

De børn, der bor på Paideia, har brug for en særlig, intensiv og langvarig specialpædagogisk behandling og støtte. Børnene har oftest ustabil skolegang eller massivt skolefravær bag sig, og deres udfordringer kan fx dreje sig om:

  • Tilknytningsforstyrrelser og fysisk eller psykisk omsorgssvigt
  • Manglende forståelse og accept af sociale normer
  • Uklar identitetsfølelse, lavt selvværd og ringe selvtillid
  • Ringe behovsudsættelse og følelsesmæssig regulering
  • ADHD eller angstproblematikker
  • Nedsat eller ringe udviklet mentaliseringsevne