Hvad er Paideia?


Paideia er et hus for børn og unge, der for en tid i deres liv har brug for et andet sted at kalde hjem. Her giver vi dem en hverdag med faste og trygge rammer, og støtter dem i deres  udvikling.

Børnene og de unge bor hos i tidsfokuserede anbringelsesforløb af kortere eller længerevarende karakter med udgangspunkt i de behov, den enkelte har. Mens de bor her, arbejder vi ud fra individuelt tilrettelagte behandlings- og udviklingsplaner. Hos os oplever børnene tryghed og forudsigelighed gennem en struktureret hverdag. De bliver mødt med omsorg og empati, og vi sørger for at barnet føler sig hørt i sine ønsker og behov.

Paideia ligger 20 km syd for Køge i det naturskønne område tæt ved Tryggevælde Å. Huset er et hyggeligt husmandssted med fire længer og har en hjemlig og familiær atmosfære. Omkring huset ligger store udendørsarealer med fodboldbane, gynger og hyggelige kroge.

Mens børnene og de unge bor her, har de deres daglige skolegang enten i den lokale folkeskole eller i specialtilbud. Som alle andre børn oplever de at have venner på besøg, at tage på udflugter, og at engagere sig i forskellige fritidsaktiviteter – både på Paideia og i nærmiljøet. Det enkelte barn skal opleve stedet som sin personlige base, et miljø præget af voksne, som tager ansvar i relationen til barnet, og som bruger sig selv som rollemodeller. På den måde klæder vi dem på til resten af livet.