Hvordan arbejder vi?


De børn og unge der bor hos os er lige så forskellige som alle andre. Fælles for dem er, at de har brug for at blive støttet i deres sociale, følelsesmæssige og psykiske udvikling. I mange tilfælde viser de tilknytningsproblemer, ofte på grund af omsorgssvigt fra deres tidlige barndom.

På Paideia får de støtte til at opbygge tillidsfulde relationer til andre mennesker. Vi arbejder med at udvikle deres selvværd og sociale kompetencer. Derfor tager arbejdet på Paideia udgangspunkt i den anerkendende pædagogik. Tilgangen er baseret på, at man som menneske trives og udvikles bedst i relationer, hvor man bliver opfattet og behandlet som et selvstændigt individ, som er aktivt medskabende i sine relationer.

Som voksne lægger vi vægt på at være tro og autentiske i vores handlen over for børnene. Vi holder vores aftaler med dem, og stiller krav til at de gør det samme. Vi lægger vægt på at møde dem hvor de er, og vi justerer os i forhold til deres situation. Ved at opmuntre og understøtte barnets egne initiativer, motiverer vi dem til mere. Vi ser dem, for hvem de er, og ikke mindst viser vi, at vi holder af dem.

Ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns aktuelle udviklingstrin og ressourcer, støtter vi barnet i at udvikle sine evner og sin identitet. Vi tager dem ind i tidsfokuserede anbringelser, typisk med startpunkt fra fire- til 10-årsalderen. For søskendes vedkommende er de aldersmæssige grænser af underordnet betydning.

Med den vægt vi lægger på at skabe en tryg og hjemlig atmosfære, betyder det også, at Paideia – som tilbud – ikke i samme omfang kan modtage børn og unge, der har alvorlige psykiatriske problemer med vold, kriminalitet og misbrug som børn med psykiske diagnoser eller væsentlige fysiske handicap.