Visitation


Visitationen af børn foregår i tæt samarbejde mellem anbringende kommune og daglig leder på Paideia.

 

Vi drøfter bl.a. formål for anbringelsen. Når et barn er visiteret til Paideia, aftales relevante møder og besøg, og indflytningen arrangeres under hensyn til barnets og familiens behov.