Naturskønt

Familielignede opholdssted

Opholdsstedet Paideia er naturskønt beliggende 20 km syd for Køge, i et hyggeligt istandsat 4-længet husmandssted tæt på Tryggevælde å.

Hverdagen

En sund struktur

Hverdagen er kendetegnet af en fast og forudsigelig struktur, når det gælder tidspunkter, aktiviteter og hvilke voksne, der er sammen med hvilke børn 

Klart mål

Livsenergi, lyst og mod

Målet er, at det enkelte barn med tiden bliver i stand til at forholde sig til mangfoldigheden i samfundet og livet generelt.