Behandling og psykolog


Paideia – foto signfind

Paideia er et opholdssted for børn og unge med særlige behov. De beboere, der bor på Paideia, har alle brug for forskellige former for bearbejdning og behandling af fx udviklings- eller tilknytningstraumer, fysisk eller psykisk omsorgssvigt, følelsesmæssige vanskeligheder, fejludvikling eller familiemæssige udfordringer.

 

Alle børn og unge på Paideia har individuelle behandlings- og udviklingsplaner, som tager afsæt i kommunens handleplan for den individuelle. Behandlingsplanerne gennemgås og justeres regelmæssigt af teamet omkring barnet/den unge i samarbejde med vores psykolog.

Behandlingen foregår bl.a. ved, at personalet, via psykologisk og pædagogisk indsigt i barnet/den unge, tilrettelægger hverdagen efter det individuelle behov og udviklingsalder, og hvor alle omkring barnet eller den unge kender og arbejder efter behandlingsplanen.

Behandlingen kan også foregå ved, at barnet eller den unge har samtaleterapi med Paideias egen psykolog. I et samtaleforløb kan barnet/den unge få bearbejdet svigt eller traumer, eller vi kan arbejde med selvforståelse og forståelsen af den familiemæssige baggrund og årsagerne til anbringelsen. Barnet eller den unge kan også arbejde med relationen til sin familie, som ofte kan være præget af svære følelser som skyld, ansvar, vrede, savn og svigt. Endelig kan der arbejdes med risikoadfærd, angstproblematikker eller andre behandlingskrævende udfordringer.

Vores psykolog superviserer og underviser regelmæssigt personalet, så vi bedst muligt egner os som et opholdssted for børn og unge med særlige behov.