Målgruppe


Opholdsstedet Paideia stuen

Opholdsstedet Paideia er et opholdssted for børn og unge på Sjælland, og vores målgruppe er børn og unge med omsorgssvigt og andre særlige behov i alderen fra 4-18 år. På vores opholdssted for unge på Sjælland giver vi mulighed for at have søskende boende, hvilket vi har gode erfaringer. I tilfælde af søskendeflokke er vi godkendt til at tage børn fra 2 år.

 

Grundet vores målgruppe, der er børn og unge med særlige behov, har de børn og unge, der bor på Paideia, brug for en særlig, intensiv og langvarig specialpædagogisk behandling og støtte. Vores børn og unge har oftest en ustabil skolegang eller massivt skolefravær bag sig, og deres udfordringer kan fx dreje sig om:

  • Tilknytningsforstyrrelser og fysisk eller psykisk omsorgssvigt
  • Manglende forståelse og accept af sociale normer
  • Uklar identitetsfølelse, lavt selvværd og ringe selvtillid
  • Ringe behovsudsættelse og følelsesmæssig regulering
  • ADHD eller angstproblematikker
  • Nedsat eller ringe udviklet mentaliseringsevne

 

Hos Paideia står vores personale klar til hjælpe børnene og de unge, der bor på vores opholdssted. Det gør vi blandt andet ved at agere som stabile, trykke voksne, der skaber en struktureret og forudsigelig hverdag. Her er et tæt skolesamarbejde også er en høj prioritet.

Du kan læse mere om vores pædagogik på opholdsstedet Paideia, der er et relationspædagogisk opholdssted. Du kan også læse om, hvordan vi er et opholdssted for unge med omsorgssvigt, der tilbyder behandling og psykolog, der er tilpasset den individuelle beboer.