Pædagogik


 

På Paideia oplever børn stabile, trygge voksne og en hverdag, der er struktureret og forudsigelig. Vi arbejder aktivt for, at børn føler sig inddraget i alle vigtige beslutninger og aktiviteter.

 

På Paideia tager vi udgangspunkt i anerkendende relationspædagogik overfor vores målgruppe. Vi møder børnene der, hvor de er, og vi anerkender dem for og støtter dem i at være selvstændige individer med egne behov, præferencer, grænser og drømme.

Hos os oplever børn forudsigelige og troværdige voksne, der støtter deres selvværd og selvfølelse gennem spejling.

Personalet på Paideia er tydelige rollemodeller for sociale normer og samspil, sprogbrug og høflighed, almen dannelse, konfliktløsning og for at håndtere svære følelser og dilemmaer.

På Paideia forstås børns adfærd som et vigtigt udtryk for intentioner, følelser, behov eller drømme. Derudover er  vi altid nysgerrige og interesserede, i det børnene på den måde kommunikerer til os.

Vi skaber rammer, der giver det enkelte barn mulighed for at udvikle en tryg tilknytning til engagerede, rummelige og ansvarlige voksne. På den måde hjælper vi barnet til at udvikle egne evner, selvfølelse og identitet.

Vi opmuntrer og anerkender gode initiativer eller de gode intentioner, der lå bag en handling. Dette støtter børns selvtillid og følelsen af at kunne tage ansvar eller påvirke sit liv og sine muligheder.

Vi støtter barnet til at indgå i sunde, forpligtende relationer til andre mennesker ved at arbejde med mentaliseringsevnen, selvregulering og tilliden til andre.

På Paideia øger vi børnenes almene viden og forståelse af samfundet. Vi udvikler almene dagligdags færdigheder, og vi motiverer til gode vaner i forhold til kost, motion, fritidsindhold, døgnrytme og brug af sociale medier og internet.

 

Skulle du have spørgsmål til vores pædagogik eller spørgsmål til hvordan det er at bo på Paideia, er du velkommen til at kontakte os. Vi står altid klar til at tage en uforpligtende snak om vores opholdssted. Find vores kontaktinformationer ved at klikke her. Du kan også læse nærmere i vores folder om Paideia. Find den her.