Pædagogik


 

På Paideia oplever vores børn og unge stabile, trygge voksne og en hverdag, der er struktureret og forudsigelig. Vi arbejder aktivt for, at vores beboere føler sig inddraget i alle vigtige beslutninger og aktiviteter.

 

På Paideia tager vi udgangspunkt i anerkendende relationspædagogik overfor vores målgruppe, i og med at vi er et opholdssted for børn og unge med særlige behov. Vi møder børnene og de unge, der hvor de er, og vi anerkender dem for og støtter dem i at være selvstændige individer med egne behov, præferencer, grænser og drømme.

Hos os oplever børn og unge forudsigelige og troværdige voksne, der støtter deres selvværd og selvfølelse gennem spejling.

Personalet på Paideia er tydelige rollemodeller for sociale normer og samspil, sprogbrug og høflighed, almen dannelse, konfliktløsning og for at håndtere svære følelser og dilemmaer.

På Paideia forstås børnenes og de unges adfærd som et vigtigt udtryk for intentioner, følelser, behov eller drømme. Derudover er vi altid nysgerrige og interesserede, i det børnene og de unge  kommunikerer til os.

Vi skaber rammer, der giver børn og unge mulighed for at udvikle en tryg tilknytning til engagerede, rummelige og ansvarlige voksne. På den måde hjælper vi til at udvikle egne evner, selvfølelse og identitet.

Vi opmuntrer og anerkender gode initiativer eller de gode intentioner, der lå bag en handling. Dette støtter selvtillid og følelsen af at kunne tage ansvar eller påvirke sit liv og sine muligheder.

Vi støtter barnet og den unge til at indgå i sunde, forpligtende relationer til andre mennesker ved at arbejde med mentaliseringsevnen, selvregulering og tilliden til andre.

På Paideia øger vi børnenes og de unges almene viden og forståelse af samfundet. Vi udvikler almene dagligdags færdigheder, og vi motiverer til gode vaner i forhold til kost, motion, fritidsindhold, døgnrytme og brug af sociale medier og internet.

 

Har du spørgsmål til vores pædagogik eller til hvordan det er at bo på Paideia? Så kontakt os. Vi står altid klar til at tage en uforpligtende snak om vores opholdssted på Skælland.