Aflastning


Opholdsstedet Paideia bolig

Aflastning på Paideia er en afgrænset indsats i et forløb, der har til formål at få barnet tilbage til eller fortsætte i almen­området, familien eller plejefamilien.

 

Jo tidligere vi yder støtte til familien eller plejefamilien, desto større er muligheden for at eventuelle udfordringer ikke udvikler sig til problematikker, der kan udgøre en risiko for anbringelse eller brud i en eksisterende anbringelse hos en plejefamilie.

Det anbringelsesforebyggende tilbud kan ses som en afgrænset indsats i et forløb, der har som mål at få barnet eller den unge tilbage til eller vedblive i almen­området, familien eller plejefamilien.

Opholdsstedet Paideia indendøre

Målgruppen

Børn i alderen 5-12 år som er hjemmeboende, anbragt i netværkspleje, familiepleje eller på døgninstitution. Rammen udvides fra 12-16 år i forbindelse med evt. søskende i aflastning. ”Børn med psykiske, sociale, følelses­mæssige problemer, der er omsorgs­svigtede, tidligt skadede, som har en tilknytningsforstyrrelse, ADHD og er udviklingstruede”

Hvad vil det sige at være i aflastning?

Ved aflastning på Paideia er målet altid, at barnet kan opretholde sit liv hos sin bio­logiske familie eller hos sine plejefamilie. Vi har derfor fokus på, hvordan vi både støtter familien og barnet eller den unge, således at de bliver aktive medskabere af den bedste løsning for dem som individer og familie. Desuden at de får det nødvendige overskud til at kunne mestre deres hverdag.

Aflastning på Paideia skal være en positiv og udviklende oplevelse, ikke kun for barnet, men for familien som helhed.
Aflastning kan iværksættes som en formaliseret foranstaltning, men også som et kortvarigt pusterum, når der er behov for dette.

 

Opholdsstedet Paideia eksempel på bolig med mulighed for aflastning

 

PRAKTISK INFORMATION

En typisk aflastning vil blive tilrettelagt individuelt med den enkle kommune.

Pædagogik

At være i aflastning på Paideia skal være en oplevelse for barnet eller den unge. Paideia er ikke bare en institution, men et helt unikt sted placeret midt i natur, tæt på vand og med masser af muligheder for aktiviteter, udeliv, leg og samvær med andre børn og unge i lignende situationer.

Det overordnede formål med anbringelsesforebyggende aflastning på Paideia er at tilbyde professionel og kvalificeret aflastning til børn og unge samt deres forældre eller plejefamilie. Vi bestræber os på, at aflastning på Paideia bliver en oplevelse, ikke kun for barnet eller den unge, men for familien som helhed.

Fleksibelt tilbud

Når et barn eller en ung er i aflastning på Paideia, tilbydes forældre eller plejeforældre mulighed for sparring med det professionelle personale, hvilket kan skabe nye perspektiver og handlemuligheder og have en positiv effekt på den daglige trivsel i familien. Vi udarbejder statusplaner og deltager gerne i møder med kommunen og på skoler eller institutioner.