Kvalitet og kendetegn


 Paideia - Foto signfind

En del af LIVSVÆRK
Paideia er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud, og som hver dag arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i foreningens daginstitutioner og udsatte børn, unge, voksne og familier i Danmark. LIVSVÆRK er en non-profit organisation, der består af en række selvejende institutioner og tilbud, hvor LIVSVÆRKs hovedkontor understøtter organisationsdrift og udvikling af aktiviteter.

 

Hos opholdsstedet Paideia møder vi vores målgruppe med afsæt i ”mennesket først”. Vores afsæt som opholdssted for børn og unge med særlige behov indebærer, at vi ser det enkelte menneskes særlige egenskaber og unikke muligheder og er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse for vores medmennesker uanset deres baggrund og livssituation.

Kvalitet og kendetegn

At være en del af LIVSVÆRK forpligter og betyder, at vi arbejder ud fra en ramme der:

 • Leverer kvalitet i opgaveløsningen
 • Har faglige netværk på leder –og medarbejderniveau
 • Understøtter kompetente frivillige bestyrelser
 • Skaber genkendelighed på tværs af institutioner
 • Deler viden på tværs af institutioner

Vores hverdag er kendetegnet ved:

 • Klare værdier og faglighed
 • Udvikling og kvalitet
 • Stærkt netværk
 • Sikker økonomisk drift
 • Rådgivning om HR og jura
 • Rådgivning om byggesager

 

 

Skulle du have spørgsmål til opholdsstedet Paideia eller Paideia som en del af Landforeningen LIVSVÆRK, er du velkommen til at tage kontakt til os. Vi står gerne klar til en uforpligtende snak om vores pædagogiske grundlag – os som relationspædagogisk opholdsstedforældresamarbejde hos Paideia samt visitation.