Opholdssted som alternativ til plejefamiliePaideia er det trygge alternativ, når børn eller unge af forskellige årsager ikke kan bo hjemme.

 

Ved en anbringelse står valget somme tider mellem opholdssted og familiepleje. Det er vores erfaring, at der i nogle sager er en kompleksitet i problematikkerne og anbringelsesårsagen, der betyder, at det kan være mere hensigtsmæssigt at anbringe et barn på et opholdssted. Barnet kan have så svære følelsesmæssige eller udviklingsmæssige vanskeligheder, at der er brug for et større team af gennemgående omsorgspersoner omkring barnet. Et større team af gennemgående omsorgspersoner kan regelmæssigt sparre med hinanden og aflaste hinanden, så barnet hele tiden tilbydes de bedste udviklingsmuligheder og behandling.

Personalet på Paideia arbejder aktivt for, at kontakten mellem familien og barnet er så velfungerende som muligt, og her hjælper det os at være flere gennemgående omsorgspersoner omkring barnet. På den måde kan vi både prioritere at stå til rådighed for forældrene og imødekomme deres behov for sparring og opbakning, samtidig med at vi støtter barnet i dets relation til familien.

På Paideia har vi mulighed for at tage større søskendeflokke med børn helt ned til 2 år. Det betyder, at søskende kan blive anbragt sammen, og vi kan have fokus på både at styrke deres søskenderelation og på behandling og relevant pædagogisk indsats ud fra vores pædagogik. En fælles anbringelse kan på den måde medføre, at søskende i livet fremover kan være hinandens livsvidner. De får mulighed for at bruge deres relationen som en gennemgående og stabil ressource i et liv, hvor der kan være svære udfordringer i forhold til deres øvrige biologiske familie.