Børnehus og ungehus


Paideia - foto signfind

De børn og unge, der bor på Paideia, er samlet i det, vi kalder hhv. børnehuset og ungehuset. Børnehuset og ungehuset har hver deres køkkenalrum, stue og værelser og badeværelser tilknyttet. De to huse er forbundet af et nyrenoveret bryggers.

 

Pædagogikken i begge huse er grundlæggende den samme tilpasset alder og udviklingstrin. Det skyldes, at det er afgørende for os, at børnene føler sig inddraget i alle vigtige mål og beslutninger, der vedrører deres liv og fremtid.

I børnehuset er de pædagogiske omdrejningspunkter den fysiske, praktiske og følelsesmæssige omsorg for børnene, der til sammen skaber et opholdssted i trygge omgivelser. Der er en forudsigelig hverdag og gode rutiner omkring eftermiddags- og aftenhygge, og børnene øves i færdigheder og selvhjulpenhed. Internet og gaming er også del af livet for de fleste af børnene her, og vi har fokus på at lære dem at bruge dette på en fornuftig måde.

For at skabe et relationspædagogisk opholdssted i trygge omgivelser arbejder vi meget med børnenes indbyrdes relationer, der ofte får søskendelignende karakter. De lærer at vise hensyn og at bakke hinanden op. De lærer også om mentalisering ved at få et nuanceret sprog for følelser og ved at forstå, hvordan de selv virker på andre, og hvordan der er sammenhæng mellem andres adfærd, og de intentioner eller følelser, der lå bag.

I ungehuset tager selvstændighedstræningen og det pædagogiske arbejde altid udgangspunkt i de unges behov og udviklingsalder. Det kan være at give dem økonomisk viden om husholdning og budget eller hjælp til nemid og e-boks. De støttes i at begå sig i samfundet ift. fx at kontakte læge eller kommune og ift. fritidsjob og uddannelse.

I ungehuset fokuseres der også på at lære de unge om samfundet omkring os. Vi opmuntrer de unge til at orientere sig i nyhedsbilledet og lærer dem at forholde sig reflekterede og kildekritiske til det, de læser og ser på internettet. Vi har fokus på, hvordan de skal begå sig hensigtsmæssigt på sociale medier, og vi er engagerede i deres sociale liv både i og udenfor Paideia.

Vil du vide mere om Paideia? Kontakt os!

Læs endnu mere om Paideia som relationspædagogisk opholdssted. Skulle du have spørgsmål herom eller om andet, er du også altid velkommen til at tage kontakt til os. Vi står gerne klar til at tage en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde hos vores opholdssted på Sjælland.